ALGEMEEN - INFOSESSIES INDIVIDUEEL MAATWERK

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit maatwerk bij individuele inschakeling goed. Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij tewerkstelling van personen en zelfstandigen met een arbeidsbeperking.

Er is een transitieperiode voorzien tussen 1 januari en 30 juni 2023 zodat de betrokken organisaties kunnen overstappen in het nieuwe kader

Vanaf 1 juli 2023 kunnen organisaties een aanvraag indienen. Daarom organiseerde het departement werk en sociale economie op 22 november verschillende online infosessies.

Ben je benieuwd welke ondersteuning je als werkgever kan krijgen?
Heb je vragen over de overgangsmaatregelen? 

De infosessies zijn thematisch opgebouwd: je hebt dus de mogelijkheid om enkel de infosessie(s) te (her)bekijken die van toepassing zijn op jou(w) (organisatie).

Je vindt alle informatie en de infosessies (presentaties en opnames) terug via deze link.

Gepubliceerd op dinsdag 20 december 2022 9 u.