ALGEMEEN - REGISTREER JE ALS EXTERNE DIENSTVERLENER INDIVIDUEEL MAATWERK

Is jouw organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking op de werkvloer? En wil je die diensten ook buiten je eigen organisatie aanbieden? Registreer je dan vanaf vandaag als externe dienstverlener individueel maatwerk.

Om erkend te kunnen worden moet je voldoen aan een aantal voorwaarden

  • Je beschikt oer een kwaliteitsregistratie volgens het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie
  • Je beschikt over aantoonbare ervaring op het vlak van de begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking
  • Je beschikt over gekwalificeerde begeleiders die voldoen aan bepaalde voorwaarden
  • Je geeft een gemotiveerde inschatting van het territoriale werkingsgebied en de aanwezige begeleidingscapaciteit
  • Je engageert zich om actief deel te nemen aan intervisiemomenten in het kader van ervarings- en kennisuitwisseling over begeleiding op de werkvloer die het Departement Werk en Sociale Economie organiseert.

De geldigheidsduur van je erkenning bedraagt vijf jaar. 

Meer weten? Je vindt alle informatie via deze link

Gepubliceerd op woensdag 23 november 2022 9 u.