Maatschappelijk verantwoord ondernemen - MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of MVO is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag.

Dit wil zeggen dat de onderneming aandacht heeft voor

  • Mensenrechten
  • Consumentenbelangen
  • Sociale, ethische en milieukwesties in haar activiteiten en kernstrategie.

Ze doet dit in nauwe samenwerking met naaste belanghebbenden met als doel mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen, alsook om zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren, andere stakeholders en de samenleving als geheel.

Steeds meer bedrijven zoeken vanuit hun expertise oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze worden voor hen een kans of middel om zowel een economische meerwaarde als een positieve impact te creëren. In dit geval spreken we van “gedeelde waarde” of “shared value”.