VIA4 (beschutte werkplaatsen)

Binnen het vierde Vlaams intersectoraal akkoord worden aan het vormingsfonds van de sector van de beschutte werkplaatsen middelen ter beschikking gesteld in het kader van vorming, training en opleiding (VTO) en kwaliteit in de sociale economie.

Werkplaatsen kunnen deze budgetten gebruiken voor:

  • Deelname aan het opleidingsaanbod
  • Terugbetaling van opleidingen gegeven door een externe opleidingsverstrekker
  • Terugbetaling van opleidingen gegeven door een interne medewerker
  • Forfaitaire vergoeding voor POP-gesprekken.


Meer informatie vind je hier.