Collectief maatwerk

Collectief maatwerk biedt werk en ondersteuning op maat aan mensen met een arbeidsbeperking. Sinds 2019 vervangt collectief maatwerk de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. 

De wetgeving rond collectief maatwerk is van kracht sedert 1 januari 2019.