Arbeidszorg

Arbeidzorg is een vangnet voor mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terecht kunnen in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit.

Om de aansluiting met een werkcontext (opnieuw) te maken voeren ze begeleide activiteiten uit op een werkvloer in de sociale economie. Zonder de druk van een betaalde baan en arbeidscontract maken ze kennis met gestructureerde arbeid in een realistische werkomgeving.

In tegenstelling tot andere werknemers in de sociale economie worden arbeidszorgmedewerkers niet betaald voor hun activiteiten. Ze behouden echter wel hun uitkering tijdens de arbeidszorg.