Regie sociale economie

Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken ontvangt middelen van de Vlaamse overheid om acties in het kader van sociale economie uit te voeren. Ze moeten de samenwerking met en tussen de sociale economie stimuleren en een beleidsvisie omtrent de sociale economie ontwikkelen.

In de meerjarenplanning van de beherende gemeente (Maasmechelen) wordt aangegeven door middel van welke acties dit concreet zal gebeuren. Lokale besturen hebben inhoudelijk een grote vrijheid om de regierol in te vullen.

De Vlaamse overheid legt drie jaarlijks verplichte acties op:

  • De netwerking op het grondgebied stimuleren.
  • De lokale sociale economie verder uitbouwen.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.


Om alle vragen te kunnen honoreren heeft de Vlaamse regering een budget van 2 225 000 euro voorzien. De jaarlijkse subsidies zijn principieel toegekend voor de periode van de beleidscyclus (2020-2025) maar kunnen samen met de inhoudelijke en financiële criteria halverwege die beleidscyclus (2022-2023) herzien worden.

Enkele cijfers

  • Voor de huidige beleidscyclus (2020-2025) werden 37 aanvragen erkend, ten opzichte van 32 in 2017.
  • Hiermee wordt ongeveer 80% van de Vlaamse gemeenten gedekt, ten opzichte van ongeveer 66% in 2017.
  • Hiermee wordt bijna 89% van de Vlaamse bevolking gedekt, ten opzichte van bijna 80% in 2017.


Meer weten? Klik hier.

Sociale Economie Maasland

Adres
Deken Bernardstraat 223630Maasmechelen
T
089 76 98 75
E-mail
socialeeconomiemaasland@maasmechelen.be
Volg ons op

Openingsuren

Vandaag

zijn wij open van 9 u tot 12 u & 14 u tot 16 u

Morgen

zijn wij open van 9 u tot 12 u & 14 u tot 16 u

Raadpleeg goed de openingsuren, deze kunnen tijdens de coronacrisis afwijken van de algemene openingsuren.

Het projectencentrum werkt momenteel nog met gesloten deuren en enkel op afspraak.

Meer openingsuren