Beheerscomité - Leden

Elke gemeente duidt één stemgerechtigde afgevaardigde aan die zetelt in het beheerscomité van de interlokale vereniging.

Taken van het beheerscomité

  • Adviezen ten behoeve van de beherende gemeente formuleren.
  • De rekeningen vastleggen en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.


Samenstelling beheerscomité van de "interlokale vereniging sociale economie Maasland" 

De afgevaardigde is een gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

Naast de stemgerechtigde leden worden er plaatsvervangende leden aangeduid, alsook leden zonder stemrecht.

De voorzitter van het beheerscomité is de schepen van tewerkstelling van de beherende gemeente (Maasmechelen). De ondervoorzitter wordt verkozen door de stemgerechtigde leden van het beheerscomité.

Stemgerechtigde leden

Dhr. Mustafa Uzun, voorzitter Gemeente Maasmechelen
Dhr. Peter Nies, ondervoorzitter Gemeente Kinrooi
Dhr. Marc Vereecken Stad Maaseik
Mevr. Kelly Issaris Stad Dilsen-Stokkem
Dhr. Michel Stevens Gemeente Lanaken


Plaatsvervangende leden

Mevr. Mieke Ramaekers Gemeente Maasmechelen
Dhr. Wim Rutten Gemeente Kinrooi
Mevr. Bouchera Ait Aadi Stad Maaseik
Dhr. Ronny Vankevelaer Stad Dilsen-Stokkem
Mevr. Christel Gorissen Gemeente Lanaken