Kenmerken - MVO

 • Vrijwillig engagement
  MVO-organisaties engageren zich vrijwillig tot initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving.
 • Proces – geen eindbestemming
  Uitdagingen veranderen met de tijd en met elke strategische beslissing. MVO streeft naar voortdurend verbeteren van het milieu, financieel-economische en sociaal-maatschappelijke prestaties op een systematische manier en geïntegreerd in alle processen (inkoop, marketing productie, HRM,…).
 • Op maat van de organisatie
  De praktische invulling is afhankelijk van het type organisatie, de sector, de grootte, de cultuur, de concurrentiepositie, … bijgevolg kunnen verschillende acties deel uitmaken van het MVO-beleid van een bedrijf.
 • Onderdeel van de core business
  MVO dringt door tot de kern van de organisatie. Het gaat om de verantwoordelijkheid die het bedrijf neemt voor de effecten die haar bedrijfsvoering heeft, van het ontginnen van grondstoffen tot de levensduur van haar producten.
 • Overleg en dialoog met stakeholders
  Een onderneming kan niet performant zijn op economisch en sociaal vlak en op gebied van milieu wanneer ze de noden en verwachtingen van haar omgeving en belanghebbenden niet kent. Bijgevolg zijn overleg en dialoog essentieel.