REGIO - MEER DAN 100 LOKALE ARBEIDSMARKTACTOREN MAKEN KENNIS MET "LOKAAL PARTNERSCHAP MAASLAND (LP MAASLAND)"

Jaarlijks wordt er in het Maasland een netwerkactie georganiseerd vanuit de regierol sociale economie en werk. Hierbij worden lokale arbeidsmarktactoren samengebracht, en worden acties en projecten in kader van tewerkstelling in de regio bekendgemaakt.

Dit jaar stellen we met trots een spiksplinternieuw project voor, namelijk LP Maasland (Lokaal Partnerschap Maasland).

LP Maasland is de naam van een nieuw lokaal partnerschap gericht op volwassenen die omwille van een complexe multiproblematiek (nog) niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Dit is een belangrijk project, want de regio Maasland telt heel wat kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven die hun weg niet vinden binnen het regulier dienstverleningsaanbod.

Joris Philips, directeur VDAB Limburg: “Het bereiken van kwetsbare doelgroepen blijft een uitdaging. Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken, hebben we echter iedereen nodig: elk talent telt. Daarom zijn dit soort projecten erg belangrijk. Door expertises samen te brengen, kunnen we makkelijker inspelen op de zeer verschillende noden van de doelgroep. Dit project is weer een mooi voorbeeld van hoe VDAB samenwerkt met lokale partners om zoveel mogelijk mensen te begeleiden richting werk.”

De interesse was groot: Vlaams minister van Werk en (Sociale) Economie Jo Brouns mocht maar liefst 110 lokale arbeidsmarktactoren, toeleiders en beleidsmakers verwelkomen op één van de mooiste locaties in de regio, namelijk Terland in Dilsen-Stokkem.

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk en (Sociale) Economie: ““Hoewel er vandaag een historisch groot aantal mensen aan de slag zijn en er bijna nog nooit zo weinig werkzoekenden waren, ook in Limburg, vinden werkgevers moeilijk extra handen. Er is dus duidelijk nood aan nieuwe talenten om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Met lokale partnerschappen zoals hier in het Maasland hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2024 de krachten te bundelen en via het lokale niveau het maatwerk te bieden dat de mensen die we willen bereiken nodig hebben. In totaal bakenden we in Vlaanderen 44 lokale partnerschappen af, waarvan 7 in Limburg. We omvatten hiermee in Vlaanderen¬†279 van de 300 Vlaamse lokale besturen. Meer mensen aan de slag krijgen zorgt ervoor dat we onze groei en welvaart kunnen blijven garanderen, maar zorgt er bovenal voor dat mensen zich verder kunnen ontplooien. Ik ben dan ook blij dat de lokale besturen van het Maasland samen met hulpverleners en tewerkstellingsorganisaties hun schouders zetten onder dit project.”, zegt minister Brouns

De dag startte met een interactieve toelichting door de projectcoördinator van LP Maasland. De Maaslandse lokale besturen Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken vormen samen met VDAB, VVSG, Arktos vzw, CAW Limburg, CGG Kohesi, Emino vzw en Stebo vzw een interdisciplinair team bestaande uit trajectgezellen en eerstelijnspsychologen. In tegenstelling tot heel wat reguliere dienstverlening is er niet alleen ondersteuning op vlak van werk, maar ook op vlak van andere levensdomeinen zoals administratie, huisvesting, vrije tijd, sociaal netwerk en dergelijk. Belangrijk hierbij is dat de deelnemer steeds zelf aan het roer staat van zijn/haar eigen traject. De trajectgezel ondersteunt en informeert hem/haar, maar het is steeds de deelnemer die beslist.

Na een korte pauze kropen de bezoekers zelf in de huid van de beoogde doelgroep. Ze werden onderverdeeld in verschillende werkgroepen en gingen aan de slag rond verschillende thema’s onder begeleiding van de trajectgezellen. Er werd gebrainstormd over de methodiek die gehanteerd wordt binnen het project, maar ook over de verschillende persona, welzijnsfactoren en signalisatie.

Organisaties die ook in contact komen met kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met LP Maasland om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te bekijken. Dat kan:

LP Maasland wordt gefinancierd met middelen vanuit Europa, het Vlaams cofinancieringsfonds, VDAB en de Maaslandse lokale besturen.

 

Gepubliceerd op donderdag 30 mei 2024 9 u.