REGIO - SAMEN VOOR EEN STERKE MAASLANDSE ARBEIDSMARKT

Samen sterk voor werk. VDAB Limburg en de vijf Maaslandse gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken sloten een samenwerkingsovereenkomst af om de arbeidsmarkt in de regio te versterken.

Dat is nodig. Het Maasland is met een werkzoekendengraad van 6,1% één van de Limburgse regio’s met een groter aantal werkzoekenden. Post-corona zien we wel een algemene daling van de werkloosheid en een stijgende krapte op de arbeidsmarkt. Ook de Maaslandse gemeenten volgen deze trend. Historisch gezien telt de regio wel een grotere groep aan niet-beroepsactieven.

Het Maasland telt in totaal 3.343 werkzoekenden, waarvan 44% kortgeschoold is, 4 op de 10 twee jaar of langer werkzoekend is, 33% een arbeidsbeperking heeft en 22% van allochtone afkomst is. Deze subgroepen vormen een hardnekkige kern binnen de werkzoekendenpopulatie en hebben extra ondersteuning nodig om aan het werk te geraken.

Naast deze pool van werkzoekenden huisvesten de Maaslandse gemeenten ook 19.317 niet-beroepsactieven. Dit zijn mensen op beroepsactieve leeftijd die om één of andere reden niet aan het werk zijn, bijv. personen met gezondheidsproblemen, huismannen en -vrouwen, studenten, leefloners.. Deze groepen vormen samen met de werkzoekenden een interessant potentieel om de vele vacatures in de regio in te vullen. Want naast een iets hoger dan gemiddelde groep werkzoekenden kent de regio ook een sterke groei in het aantal vacatures. Deze vacatures vormen kansen voor de inactieve populatie in de streek.

Het Maasland surft mee op de Vlaamse en Limburgse golf van een ongezien hoge vraag naar werkkrachten. VDAB ontving 3.617 vacatures van de Maaslandse werkgevers in het afgelopen jaar, een stijging met maar liefst 47,6% t.o.v. vorig jaar. Daarvan staan nog 622 vacatures open. De meest gezochte beroepsgroepen in de regio zijn verkoop, schoonmaak en onderwijs. Om deze vacatures in te vullen richten we ons naar de werkzoekenden, leefloners en de niet-beroepsactieve bevolking tussen 20 en 64 jaar in de regio.

De focus van onze samenwerkingsovereenkomst ligt op drie ambities: meer mensen terug aan de slag laten gaan, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, ook wel levenslang leren genoemd. Een versterkte samenwerking tussen de VDAB en lokale besturen is één van de hefbomen binnen het Vlaams Regeerakkoord om deze ambitie te bereiken.


Aandacht voor specifieke doelgroepen

De samenwerkingsovereenkomst resulteert in een actieplan waarin er bijzondere aandacht is voor jongeren en hun aansluiting op de arbeidsmarkt, de activering van niet-beroepsactieve burgers en andere kwetsbare doelgroepen, sociale economie en jobacties voor de lokale werkgevers.


Raf Terwingen, burgemeester Maasmechelen

“Als gastheer en vanuit de trekkersrol van dit Maaslandse samenwerkingsverband ben ik fier op de Maaslandse samenwerkingsovereenkomst met de VDAB. Vanuit onze samenwerking op lokaal vlak geeft deze overeenkomst ons de mogelijkheid om gemeenschappelijke en lokale problematieken op het gebied van werk en dit zowel de krapte als de nodige ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan te pakken.”


Minister van Werk Jo Brouns

“Met deze overeenkomst geeft VDAB Limburg samen met de lokale besturen van Kinrooi, Maasmechelen, Lanaken, Maaseik en Dilsen-Stokkem gestalte aan de uitvoering van het vernieuwde werkgelegenheidsakkoord. Om een breed en gediversifieerd activeringsbeleid uit te voeren en drempels weg te werken, zijn partnerschappen op lokaal niveau cruciaal. Er is ontzettend veel expertise bij de verschillende arbeidsmarktactoren aanwezig. De aanwezige kennis en kunde bundelen, alsook met vereende krachten inzetten, moet de burger die aan het werk wil, maximaal ondersteunen op het pad naar werk.”


Joris Philips, directeur VDAB Limburg

“Het Maasland heeft een werkzaamheidsgraad van 68,5%. Dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de Vlaamse doelstelling van 80% te bereiken. Als VDAB zijn we ervan overtuigd dat met het huidige hoge aantal vacatures er wel heel wat mogelijkheden zijn om werkzoekenden, leefloners en andere niet-beroepsactieve groepen te activeren. Hiervoor reiken we de hand naar de lokale besturen van het Maasland, want dit kunnen we enkel samen realiseren. Meer dan ooit zijn we zo samen sterk voor werk.”

Gepubliceerd op vrijdag 9 december 2022 9 u.