Werkgevers - collectief maatwerk

Binnen collectief maatwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen


Maatwerkbedrijven

De kerntaak van maatwerkbedrijven is het inschakelen van doelgroepwerknemers waarvoor ze economische activiteiten ontwikkelen. In functie van de noden van de werknemers kan een maatwerkbedrijf bijkomende ondersteuning krijgen om hun kerntaak te realiseren en infrastructuuraanpassingen te doen.

Maatwerkbedrijven moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Minimum 20 VTE doelgroepwerknemers op jaarbasis
  • Minimum 65% van het werknemersbestand bestaat uit personen met een langdurige arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale beperking)
  • Rechtsvorm: vzw of vennootschap met sociaal oogmerk
  • Transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.


Maatwerkafdelingen

Maatwerkafdelingen zijn bedrijven die hun economische activiteit als kerntaak hebben, maar bereid zijn om mee te werken aan een socialere economie.

Maatwerkafdelingen moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

  • Minimum 5 VTE doelgroepwerknemers op jaarbasis
  • Continue en duurzame tewerkstelling van de betrokken doelgroepwerknemers
  • Transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering